form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake awake awoke awoken
bear metokake bore born
bear metokake bore borne
abide ana abode abode
arise njedhul arose arisen
be dadi was been
draw tarik drew drawn
do apa did done
fight perang fought fought
eat mangan ate eaten
drive drive drove driven
drink ngombe drank drunk
dig Sampeyan dug dug
beat ngalahake beat beaten
become dadi became become
bid bid bid bid
begin miwiti began begun
bind tali bound bound
find golek found found
fly fly flew flown
forget lali forgot forgotten
forgive ngapura forgave forgiven
bite cokot bit bit, bitten
blow jotosan blew blown
come teka came come
choose milih chose chosen
break break broke broken
behold lah beheld beheld
sit njagong sat sat
sink sink sank sunk
sing sing sang sung
shine kawentar shone shone
shake goyangake shook shook
see ndeleng saw seen
get njaluk got got,gotten
go tindak went gone
give menehi gave given
grow tuwuh grew grown
run roto ran run
ring ring rang rung
hide ndhelikake hid hid,hidden
hang hang hung hung
hold terus held held
know ngerti knew known
lie ngapusi lay lain
mistake kesalahan mistook mistaken
ride kulo rode ridden
slay patènana slew slain
speak nganggo spoke spoken
spin muter spun spun
stand ngadeg stood stood
write nulis wrote written
win menang won won
wear nyandhang wore worn
wake tangi woke woke
steal nyolong stole stolen
stick kelet stuck stuck
swear sumpah swore swore
swim nglangi swam swum
take njupuk took taken
tear luh tore torn
sting gawe lara stung stung
throw uncalan threw thrown
chide chide chid chid
cleave kovalen clove,cleft cloven,cleft
cling cling clung clung
spring spring sprang sprung
smite nggebag smote smitten
slide Muter slid slid
tread ngidhak trod trodden
swing swing swang swung
strive usaha strove striven
string senar strung strung
shrink nyilikake shrank shrunk
lead mimpin led led
grind tlatah ground ground
freeze beku froze frozen
forsake nilar forsook forsaken
fling fling flung flung
wring wring wrung wrung
wind angin wound wound
weave nenun wove woven
bet nang bet bet
cast matak cast cast
cost biaya cost cost
cut Cut cut cut
hit kenek hit hit
hurt babras hurt hurt
let supaya let let
put ndekek put put
rid nyisihaken rid rid
set pesawat set set
shed ngeculaké shed shed
split pamisah split split
shut meneng shut shut
thrust tikaman thrust thrust
spread panyebaran spread spread
burst bledosan burst burst
abuse penyalahgunaan abused abused
abolish ngilangi abolished abolished
avail duwe manfaat availed availed
attract narik kawigaten attract attract
appoint milih appointed appointed
apply aplikasi applied applied
approve sarujuk approved approved
accept nampa accepted accepted
accompany ngancani accompanied accompanied
acquire ndarbeni acquire acquired
annoy ngganggu annoyed annoyed
alter ngowahi altered altered
aim Yahoo aimed aimed
add nambah added added
adapt ngganti adapted adapted
attack serangan attacked attacked
assure njamin assured assured
ask takon asked asked
ascend munggah ascended ascended
agree setuju agreed agreed
advise maringi pitutur advised advised
adopt nganggo adopted adopted
bend bend bent bent
believe pracaya believed believed
behave nindakake behaved behaved
beg nyuwun begged begged
bleed metu getihe bled bled
bring nggawa brought brought
charge ngisi charged charged
cheat ngapusi cheated cheated
compare mbandhingaké compared compared
build mbangun built built
burn mbakar burnt burnt
buy tuku bought bought
call telpon called called
cry nangis cried cried
deliver ngirim delivered delivered
debar debar debarred debarred
deal hasil dealt dealt
dare wani dared dared
catch nyekel caught caught
cook masak cooked cooked
creep penjilat crept crept
change owah-owahan changed changed
complain sambat complained complained
compose nyipta composed composed
convict narapidana convicted convicted
cure tamba cured cured
decide arep decided decided
dedicate ngaturake dedicated dedicated
hear krungu heard heard
hate sengit hated hated
have duwe had had
hang hang hanged hanged
demand dikarepake demanded demanded
deny lali denied denied
depend gumantung depended depended
destroy numpes destroyed destroyed
gather klumpukne gathered gathered
gaze ndeleng gazed gazed
flee fled fled
feel aran felt felt
feed feed fed fed
determine nemtokake determined determined
deviate Sarak deviated deviated
die mati died died
dream ngimpi dreamt dreamt
divide dibagi divided divided
inform ngandhani informed informed
inspire inspirasi inspired inspired
introduce introduce introduced introduced
embellish embellish embellished embellished
enter ketik entered entered
expressed expressed expressed
maintain njaga maintained maintained
marry omah-omah married married
make nggawe made made
insist nandheske insisted insisted
invade nyerbu invaded invaded
invite ngajak invited invited
involve ndherek involved involved
lose ilang lost lost
look katon looked looked
like kaya liked liked
light cahya lighted lighted
lie ngapusi lied lied
joke guyon joked joked
keep tetep kept kept
kill matèni killed killed
kneel jengkeng knelt knelt
laugh ngguyu laughed laughed
lend ngutangi lent lent
leave ninggalake left left
learn sinau learnt learnt
lead mimpin led led
lay lay laid laid
owe utang owed owed
order supaya ordered ordered
omit ngilangake omitted omitted
occur dumadi occurred occurred
observe mirsani observed observed
open mbukak opened opened
occupy Occupy occupied occupied
pray ndedonga prayed prayed
punish ngukum punished punished
play muter played played
pay mbayar paid paid
preside preside presided presided
prevent nyegah prevented prevented
negotiate rembugan negotiated negotiated
mow mow mowed mowed
move pamindhahan moved moved
mix nyampur mixed mixed
mend mend mended mended
meet ketemu met met
mean ateges meant meant
manage ngatur managed managed
prepare nyiapake prepared prepared
preserve ngreksa preserve preserved
pretend ndalang pretended pretended
proceed nerusake proceeded proceeded
prohibit nglarang prohibited prohited
reject nolak rejected rejected
rehabilitate rehabilitate rehabilitated rehabilitated
refuse nolak refused refused
refund mbalekaken refunded refunded
recover waras recovered recovered
propose propose proposed proposed
prosecute nuntut prosecuted prosecuted
prove mbuktekaken proved proved
persist tahan persisted persisted
realize éling realized realized
raise mundhakaken raised raised
receive nampa received received
reach tekan reached reached
read maca read read
quarrel padu quarrelled quarrelled
say ngomong said said
sew jahitan sewed sewed
seek ngupaya sought sought
remind ngelingake reminded reminded
remit komit remitted remitted
return bali returned returned
respond nanggapi responded responded
rob Rob robbed robbed
repair Diposaken repaired repaired
reply reply replied replied
rescue nulung rescued rescued
swell swell swelled swelled
sell ngedol sold sold
sweep Sapuan swept swept
send ngirim sent sent
shoot njupuk shot shot
spoil spoil spoiled spoiled
sleep turu slept slept
show gambar showed showed
sow sow sowed sowed
stay tetep stayed stayed
spend nglampahi spent spent
work karya worked worked
wish pengin wished wished
wait ngenteni waited waited
warn ngelekake warned warned
smile eseman smiled smiled
smell mambu smelt smelt
teach mulang taught taught
want pengin wanted wanted
walk lumaku walked walked
visit riko visited visited
vanish ngilang vanished vanished
tell nyritakake told told
think mikir thought thought
travel dolan travelled travelled
tremble ndhredheg trembled trembled
utter ngocapake uttered uttered
unite nyawiji united united
twinkle twinkle twinkled twinkled
treat nambani treated treated
bend bend bent bent
breed jenis bred bred
clothe pangageman clothed clothed
gird nyabuki girded,girt girded,girt
hew hew hewed hewed
lean mimpin leant leant
load mbukak loaded loaded
melt nyawiji melted melted
rend rend rent rent
spell Nulis spelled,spelt spelled,spelt
knock ngalahake knocked knocked
repeat baleni repeated repeated
pick Pick picked picked
join nggabungake joined joined
clean resik cleaned cleaned
match match matched matched
offer tawaran offered offered
plunge plunge plunged plunged
watch nonton watched watched
slip slip slipped slipped
chatter chatter chattered chattered
shock kejut shocked shocked
shook shooked shooked
affect mengaruhi affected affected
last pungkasan lasted lasted
plan rencana planned planned
expose mbabarake exposed exposed
tip tip tipped tipped
need kudu needed needed
suit miturut suited suited
fold melu folded folded
decorate dekorasi decorated decorated
disappear ilang disappeared disappeared
plough plow ploughed ploughed
ban ban banned banned
protect nglindhungi protected protected
reproduce ngasilaken reproduced reproduced
contain ngemot contained contained
stretch babagan stretched stretched
notice kabar noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links